Förnya reservation
Det går att förnya reservation till följande period 29.3.2021 10.00 - 26.4.2021 10.00 Logga in för att förnya din reservation.

Välkommen att reservera stadens båtplatser elektroniskt!
Välj typ av båt och ge övriga nödvändiga uppgifter om din båt. Välj passande hamn i listan Fria platser samt båtplats. Reservera genom att klicka på en länk i listan.

Jaksot alkavat klo 10:00.

Förnyelseperiod 29.3.2021 - 26.4.2021

Allmän reserveringsperiod 26.4.2021 - 30.11.2021

Fria platser

TASANTEEN RANTAPAIKAT 001 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 002 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 003 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 004 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 005 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 006 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 007 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 008 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 009 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 010 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 011 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 012 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 013 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 014 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 015 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 016 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 017 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 018 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 019 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 020 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 021 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 022 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 023 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 024 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 025 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 026 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 027 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 028 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 029 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 030 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 031 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 032 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 033 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 034 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 035 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 036 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 037 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 038 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 039 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 040 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 041 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 042 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 043 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 044 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 045 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 046 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 047 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 048 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 049 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 050 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 051 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 052 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 053 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 054 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 055 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 056 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 057 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 058 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 059 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 060 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 061 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 062 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 063 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 064 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 065 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 066 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 067 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 068 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 069 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 070 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 071 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 072 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 073 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 074 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 075 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 076 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 077 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 078 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 079 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 080 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 081 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 082 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 083 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 084 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 085 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 086 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 087 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 088 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 089 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 090 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 091 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 092 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 093 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 094 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 095 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 096 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 097 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 098 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 099 70,00 € Kan inte reserveras >>
TASANTEEN RANTAPAIKAT 100 70,00 € Kan inte reserveras >>