Förnya reservation
Det går att förnya reservation till följande period 29.3.2021 10.00 - 26.4.2021 10.00 Logga in för att förnya din reservation.

Välkommen att reservera stadens båtplatser elektroniskt!
Välj typ av båt och ge övriga nödvändiga uppgifter om din båt. Välj passande hamn i listan Fria platser samt båtplats. Reservera genom att klicka på en länk i listan.

Jaksot alkavat klo 10:00.

Förnyelseperiod 29.3.2021 - 26.4.2021

Allmän reserveringsperiod 26.4.2021 - 30.11.2021

Fria platser

PÖLKKYLÄNNIEMI 001 70,00 € Kan inte reserveras >>
PÖLKKYLÄNNIEMI 002 70,00 € Kan inte reserveras >>
PÖLKKYLÄNNIEMI 003 70,00 € Kan inte reserveras >>
PÖLKKYLÄNNIEMI 004 70,00 € Kan inte reserveras >>
PÖLKKYLÄNNIEMI 005 70,00 € Kan inte reserveras >>
PÖLKKYLÄNNIEMI 006 70,00 € Kan inte reserveras >>
PÖLKKYLÄNNIEMI 007 70,00 € Kan inte reserveras >>
PÖLKKYLÄNNIEMI 008 70,00 € Kan inte reserveras >>
PÖLKKYLÄNNIEMI 009 70,00 € Kan inte reserveras >>
PÖLKKYLÄNNIEMI 010 70,00 € Kan inte reserveras >>
PÖLKKYLÄNNIEMI 011 70,00 € Kan inte reserveras >>
PÖLKKYLÄNNIEMI 012 70,00 € Kan inte reserveras >>
PÖLKKYLÄNNIEMI 013 70,00 € Kan inte reserveras >>
PÖLKKYLÄNNIEMI 014 70,00 € Kan inte reserveras >>
PÖLKKYLÄNNIEMI 015 70,00 € Kan inte reserveras >>
PÖLKKYLÄNNIEMI 016 70,00 € Kan inte reserveras >>
PÖLKKYLÄNNIEMI 017 70,00 € Kan inte reserveras >>
PÖLKKYLÄNNIEMI 018 70,00 € Kan inte reserveras >>
PÖLKKYLÄNNIEMI 019 70,00 € Kan inte reserveras >>
PÖLKKYLÄNNIEMI 020 70,00 € Kan inte reserveras >>
PÖLKKYLÄNNIEMI 021 70,00 € Kan inte reserveras >>
PÖLKKYLÄNNIEMI 022 70,00 € Kan inte reserveras >>
PÖLKKYLÄNNIEMI 023 70,00 € Kan inte reserveras >>
PÖLKKYLÄNNIEMI 024 70,00 € Kan inte reserveras >>
PÖLKKYLÄNNIEMI 025 70,00 € Kan inte reserveras >>
PÖLKKYLÄNNIEMI 026 70,00 € Kan inte reserveras >>
PÖLKKYLÄNNIEMI 027 70,00 € Kan inte reserveras >>
PÖLKKYLÄNNIEMI 028 70,00 € Kan inte reserveras >>
PÖLKKYLÄNNIEMI 029 70,00 € Kan inte reserveras >>
PÖLKKYLÄNNIEMI 030 70,00 € Kan inte reserveras >>
PÖLKKYLÄNNIEMI 031 70,00 € Kan inte reserveras >>
PÖLKKYLÄNNIEMI 032 70,00 € Kan inte reserveras >>
PÖLKKYLÄNNIEMI 033 70,00 € Kan inte reserveras >>
PÖLKKYLÄNNIEMI 034 70,00 € Kan inte reserveras >>
PÖLKKYLÄNNIEMI 035 70,00 € Kan inte reserveras >>
PÖLKKYLÄNNIEMI 036 70,00 € Kan inte reserveras >>
PÖLKKYLÄNNIEMI 037 70,00 € Kan inte reserveras >>
PÖLKKYLÄNNIEMI 038 70,00 € Kan inte reserveras >>
PÖLKKYLÄNNIEMI 039 70,00 € Kan inte reserveras >>
PÖLKKYLÄNNIEMI 040 70,00 € Kan inte reserveras >>
PÖLKKYLÄNNIEMI 041 70,00 € Kan inte reserveras >>
PÖLKKYLÄNNIEMI 042 70,00 € Kan inte reserveras >>
PÖLKKYLÄNNIEMI 043 70,00 € Kan inte reserveras >>
PÖLKKYLÄNNIEMI 044 70,00 € Kan inte reserveras >>
PÖLKKYLÄNNIEMI 045 70,00 € Kan inte reserveras >>
PÖLKKYLÄNNIEMI 046 70,00 € Kan inte reserveras >>
PÖLKKYLÄNNIEMI 047 70,00 € Kan inte reserveras >>
PÖLKKYLÄNNIEMI 048 70,00 € Kan inte reserveras >>
PÖLKKYLÄNNIEMI 049 70,00 € Kan inte reserveras >>
PÖLKKYLÄNNIEMI 050 70,00 € Kan inte reserveras >>
PÖLKKYLÄNNIEMI 051 70,00 € Kan inte reserveras >>
PÖLKKYLÄNNIEMI 052 70,00 € Kan inte reserveras >>
PÖLKKYLÄNNIEMI 053 70,00 € Kan inte reserveras >>
PÖLKKYLÄNNIEMI 054 70,00 € Kan inte reserveras >>
PÖLKKYLÄNNIEMI 055 70,00 € Kan inte reserveras >>
PÖLKKYLÄNNIEMI 056 70,00 € Kan inte reserveras >>
PÖLKKYLÄNNIEMI 057 70,00 € Kan inte reserveras >>
PÖLKKYLÄNNIEMI 058 70,00 € Kan inte reserveras >>
PÖLKKYLÄNNIEMI 059 70,00 € Kan inte reserveras >>
PÖLKKYLÄNNIEMI 060 70,00 € Kan inte reserveras >>