Förnya reservation
Det går att förnya reservation till följande period 29.3.2021 10.00 - 26.4.2021 10.00 Logga in för att förnya din reservation.

Välkommen att reservera stadens båtplatser elektroniskt!
Välj typ av båt och ge övriga nödvändiga uppgifter om din båt. Välj passande hamn i listan Fria platser samt båtplats. Reservera genom att klicka på en länk i listan.

Jaksot alkavat klo 10:00.

Förnyelseperiod 29.3.2021 - 26.4.2021

Allmän reserveringsperiod 26.4.2021 - 30.11.2021

Fria platser

RYYDYNPOHJA RANTAPAIKAT 001 70,00 € Kan inte reserveras >>
RYYDYNPOHJA RANTAPAIKAT 002 70,00 € Kan inte reserveras >>
RYYDYNPOHJA RANTAPAIKAT 003 70,00 € Kan inte reserveras >>
RYYDYNPOHJA RANTAPAIKAT 004 70,00 € Kan inte reserveras >>
RYYDYNPOHJA RANTAPAIKAT 005 70,00 € Kan inte reserveras >>
RYYDYNPOHJA RANTAPAIKAT 006 70,00 € Kan inte reserveras >>
RYYDYNPOHJA RANTAPAIKAT 007 70,00 € Kan inte reserveras >>
RYYDYNPOHJA RANTAPAIKAT 008 70,00 € Kan inte reserveras >>
RYYDYNPOHJA RANTAPAIKAT 009 70,00 € Kan inte reserveras >>
RYYDYNPOHJA RANTAPAIKAT 010 70,00 € Kan inte reserveras >>
RYYDYNPOHJA RANTAPAIKAT 011 70,00 € Kan inte reserveras >>
RYYDYNPOHJA RANTAPAIKAT 012 70,00 € Kan inte reserveras >>
RYYDYNPOHJA RANTAPAIKAT 013 70,00 € Kan inte reserveras >>
RYYDYNPOHJA RANTAPAIKAT 014 70,00 € Kan inte reserveras >>
RYYDYNPOHJA RANTAPAIKAT 015 70,00 € Kan inte reserveras >>
RYYDYNPOHJA RANTAPAIKAT 016 70,00 € Kan inte reserveras >>
RYYDYNPOHJA RANTAPAIKAT 017 70,00 € Kan inte reserveras >>
RYYDYNPOHJA RANTAPAIKAT 018 70,00 € Kan inte reserveras >>
RYYDYNPOHJA RANTAPAIKAT 019 70,00 € Kan inte reserveras >>
RYYDYNPOHJA RANTAPAIKAT 020 70,00 € Kan inte reserveras >>
RYYDYNPOHJA RANTAPAIKAT 021 70,00 € Kan inte reserveras >>
RYYDYNPOHJA RANTAPAIKAT 022 70,00 € Kan inte reserveras >>
RYYDYNPOHJA RANTAPAIKAT 023 70,00 € Kan inte reserveras >>
RYYDYNPOHJA RANTAPAIKAT 024 70,00 € Kan inte reserveras >>
RYYDYNPOHJA RANTAPAIKAT 025 70,00 € Kan inte reserveras >>
RYYDYNPOHJA RANTAPAIKAT 026 70,00 € Kan inte reserveras >>
RYYDYNPOHJA RANTAPAIKAT 027 70,00 € Kan inte reserveras >>
RYYDYNPOHJA RANTAPAIKAT 028 70,00 € Kan inte reserveras >>
RYYDYNPOHJA RANTAPAIKAT 029 70,00 € Kan inte reserveras >>
RYYDYNPOHJA RANTAPAIKAT 031 70,00 € Kan inte reserveras >>
RYYDYNPOHJA RANTAPAIKAT 033 70,00 € Kan inte reserveras >>
RYYDYNPOHJA RANTAPAIKAT 034 70,00 € Kan inte reserveras >>
RYYDYNPOHJA RANTAPAIKAT 035 70,00 € Kan inte reserveras >>
RYYDYNPOHJA RANTAPAIKAT 036 70,00 € Kan inte reserveras >>
RYYDYNPOHJA RANTAPAIKAT 037 70,00 € Kan inte reserveras >>
RYYDYNPOHJA RANTAPAIKAT 038 70,00 € Kan inte reserveras >>
RYYDYNPOHJA RANTAPAIKAT 039 70,00 € Kan inte reserveras >>
RYYDYNPOHJA RANTAPAIKAT 040 70,00 € Kan inte reserveras >>
RYYDYNPOHJA RANTAPAIKAT 041 70,00 € Kan inte reserveras >>
RYYDYNPOHJA RANTAPAIKAT 042 70,00 € Kan inte reserveras >>
RYYDYNPOHJA RANTAPAIKAT 043 70,00 € Kan inte reserveras >>
RYYDYNPOHJA RANTAPAIKAT 044 70,00 € Kan inte reserveras >>
RYYDYNPOHJA RANTAPAIKAT 045 70,00 € Kan inte reserveras >>
RYYDYNPOHJA RANTAPAIKAT 046 70,00 € Kan inte reserveras >>
RYYDYNPOHJA RANTAPAIKAT 047 70,00 € Kan inte reserveras >>
RYYDYNPOHJA RANTAPAIKAT 048 70,00 € Kan inte reserveras >>
RYYDYNPOHJA RANTAPAIKAT 049 70,00 € Kan inte reserveras >>
RYYDYNPOHJA RANTAPAIKAT 050 70,00 € Kan inte reserveras >>
RYYDYNPOHJA RANTAPAIKAT 051 70,00 € Kan inte reserveras >>
RYYDYNPOHJA RANTAPAIKAT 052 70,00 € Kan inte reserveras >>
RYYDYNPOHJA RANTAPAIKAT 053 70,00 € Kan inte reserveras >>
RYYDYNPOHJA RANTAPAIKAT 054 70,00 € Kan inte reserveras >>
RYYDYNPOHJA RANTAPAIKAT 055 70,00 € Kan inte reserveras >>
RYYDYNPOHJA RANTAPAIKAT 056 70,00 € Kan inte reserveras >>
RYYDYNPOHJA RANTAPAIKAT 057 70,00 € Kan inte reserveras >>
RYYDYNPOHJA RANTAPAIKAT 058 70,00 € Kan inte reserveras >>
RYYDYNPOHJA RANTAPAIKAT 059 70,00 € Kan inte reserveras >>
RYYDYNPOHJA RANTAPAIKAT 060 70,00 € Kan inte reserveras >>