Förnya reservation
Det går att förnya reservation till följande period 29.3.2021 10.00 - 26.4.2021 10.00 Logga in för att förnya din reservation.

Välkommen att reservera stadens båtplatser elektroniskt!
Välj typ av båt och ge övriga nödvändiga uppgifter om din båt. Välj passande hamn i listan Fria platser samt båtplats. Reservera genom att klicka på en länk i listan.

Jaksot alkavat klo 10:00.

Förnyelseperiod 29.3.2021 - 26.4.2021

Allmän reserveringsperiod 26.4.2021 - 30.11.2021

Fria platser

RAHOLA ITÄ 001 70,00 € Kan inte reserveras >>
RAHOLA ITÄ 002 70,00 € Kan inte reserveras >>
RAHOLA ITÄ 003 70,00 € Kan inte reserveras >>
RAHOLA ITÄ 004 70,00 € Kan inte reserveras >>
RAHOLA ITÄ 005 70,00 € Kan inte reserveras >>
RAHOLA ITÄ 006 70,00 € Kan inte reserveras >>
RAHOLA ITÄ 007 70,00 € Kan inte reserveras >>
RAHOLA ITÄ 008 70,00 € Kan inte reserveras >>
RAHOLA ITÄ 009 70,00 € Kan inte reserveras >>
RAHOLA ITÄ 010 70,00 € Kan inte reserveras >>
RAHOLA ITÄ 011 70,00 € Kan inte reserveras >>
RAHOLA ITÄ 012 70,00 € Kan inte reserveras >>
RAHOLA ITÄ 013 70,00 € Kan inte reserveras >>
RAHOLA ITÄ 014 70,00 € Kan inte reserveras >>
RAHOLA ITÄ 015 70,00 € Kan inte reserveras >>
RAHOLA ITÄ 016 70,00 € Kan inte reserveras >>
RAHOLA ITÄ 017 70,00 € Kan inte reserveras >>
RAHOLA ITÄ 018 70,00 € Kan inte reserveras >>
RAHOLA ITÄ 019 70,00 € Kan inte reserveras >>
RAHOLA ITÄ 020 70,00 € Kan inte reserveras >>
RAHOLA ITÄ 021 70,00 € Kan inte reserveras >>
RAHOLA ITÄ 022 70,00 € Kan inte reserveras >>
RAHOLA ITÄ 023 70,00 € Kan inte reserveras >>
RAHOLA ITÄ 024 70,00 € Kan inte reserveras >>
RAHOLA ITÄ 025 70,00 € Kan inte reserveras >>
RAHOLA ITÄ 026 70,00 € Kan inte reserveras >>
RAHOLA ITÄ 027 70,00 € Kan inte reserveras >>
RAHOLA ITÄ 028 70,00 € Kan inte reserveras >>
RAHOLA ITÄ 029 70,00 € Kan inte reserveras >>
RAHOLA ITÄ 030 70,00 € Kan inte reserveras >>
RAHOLA ITÄ 031 70,00 € Kan inte reserveras >>
RAHOLA ITÄ 032 70,00 € Kan inte reserveras >>
RAHOLA ITÄ 033 70,00 € Kan inte reserveras >>
RAHOLA ITÄ 034 70,00 € Kan inte reserveras >>
RAHOLA ITÄ 035 70,00 € Kan inte reserveras >>
RAHOLA ITÄ 036 70,00 € Kan inte reserveras >>
RAHOLA ITÄ 037 70,00 € Kan inte reserveras >>
RAHOLA ITÄ 038 70,00 € Kan inte reserveras >>
RAHOLA ITÄ 039 70,00 € Kan inte reserveras >>
RAHOLA ITÄ 040 70,00 € Kan inte reserveras >>
RAHOLA ITÄ 041 70,00 € Kan inte reserveras >>
RAHOLA ITÄ 042 70,00 € Kan inte reserveras >>
RAHOLA ITÄ 043 70,00 € Kan inte reserveras >>
RAHOLA ITÄ 044 70,00 € Kan inte reserveras >>
RAHOLA ITÄ 045 70,00 € Kan inte reserveras >>
RAHOLA ITÄ 046 70,00 € Kan inte reserveras >>
RAHOLA ITÄ 047 70,00 € Kan inte reserveras >>
RAHOLA ITÄ 048 70,00 € Kan inte reserveras >>
RAHOLA ITÄ 049 70,00 € Kan inte reserveras >>
RAHOLA ITÄ 050 70,00 € Kan inte reserveras >>