Välkommen att reservera stadens båtplatser elektroniskt!
Välj typ av båt och ge övriga nödvändiga uppgifter om din båt. Välj passande hamn i listan Fria platser samt båtplats. Reservera genom att klicka på en länk i listan.

Bläddra i fria båtplatser

m
m

Fria platser

ALASJÄRVI LUHTAANRANTA 001 70,00 
ALASJÄRVI LUHTAANRANTA 002 70,00 
ALASJÄRVI LUHTAANRANTA 003 70,00 
ALASJÄRVI LUHTAANRANTA 004 70,00 
ALASJÄRVI LUHTAANRANTA 005 70,00