Förnya reservation
Det går att förnya reservation till följande period 29.3.2021 10.00 - 26.4.2021 10.00 Logga in för att förnya din reservation.

Välkommen att reservera stadens båtplatser elektroniskt!
Välj typ av båt och ge övriga nödvändiga uppgifter om din båt. Välj passande hamn i listan Fria platser samt båtplats. Reservera genom att klicka på en länk i listan.

Jaksot alkavat klo 10:00.

Förnyelseperiod 29.3.2021 - 26.4.2021

Allmän reserveringsperiod 26.4.2021 - 30.11.2021

Fria platser

LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 001 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 002 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 003 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 004 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 005 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 006 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 007 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 008 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 009 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 010 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 011 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 012 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 013 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 014 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 015 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 016 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 017 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 018 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 019 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 020 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 021 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 022 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 023 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 024 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 025 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 026 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 027 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 028 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 029 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 030 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 031 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 032 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 033 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 034 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 035 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 036 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 037 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 038 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 039 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 040 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 041 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 042 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 043 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 044 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 045 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 046 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 047 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 048 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 049 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 050 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 051 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 052 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 053 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 054 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 055 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 056 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 057 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 059 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 060 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 061 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 062 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 063 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 064 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 065 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 066 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 067 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 068 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 069 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 070 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 071 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 072 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 073 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 074 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 075 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 076 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 077 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 078 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 079 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 080 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 081 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 082 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 083 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 084 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 085 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 086 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 087 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 088 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 089 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 090 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 091 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 092 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 093 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 094 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 095 70,00 € Kan inte reserveras >>
LENTÄVÄNNOKKA RANTAPAIKAT 096 70,00 € Kan inte reserveras >>