Förnya reservation
Det går att förnya reservation till följande period 29.3.2021 10.00 - 26.4.2021 10.00 Logga in för att förnya din reservation.

Välkommen att reservera stadens båtplatser elektroniskt!
Välj typ av båt och ge övriga nödvändiga uppgifter om din båt. Välj passande hamn i listan Fria platser samt båtplats. Reservera genom att klicka på en länk i listan.

Jaksot alkavat klo 10:00.

Förnyelseperiod 29.3.2021 - 26.4.2021

Allmän reserveringsperiod 26.4.2021 - 30.11.2021

Fria platser

UITTOTUNNELI PYHÄJÄRVI 001 70,00 € Kan inte reserveras >>
UITTOTUNNELI PYHÄJÄRVI 002 70,00 € Kan inte reserveras >>
UITTOTUNNELI PYHÄJÄRVI 003 70,00 € Kan inte reserveras >>
UITTOTUNNELI PYHÄJÄRVI 004 70,00 € Kan inte reserveras >>
UITTOTUNNELI PYHÄJÄRVI 005 70,00 € Kan inte reserveras >>
UITTOTUNNELI PYHÄJÄRVI 006 70,00 € Kan inte reserveras >>
UITTOTUNNELI PYHÄJÄRVI 007 70,00 € Kan inte reserveras >>
UITTOTUNNELI PYHÄJÄRVI 008 70,00 € Kan inte reserveras >>
UITTOTUNNELI PYHÄJÄRVI 009 70,00 € Kan inte reserveras >>
UITTOTUNNELI PYHÄJÄRVI 010 70,00 € Kan inte reserveras >>
UITTOTUNNELI PYHÄJÄRVI 011 70,00 € Kan inte reserveras >>
UITTOTUNNELI PYHÄJÄRVI 012 70,00 € Kan inte reserveras >>
UITTOTUNNELI PYHÄJÄRVI 013 70,00 € Kan inte reserveras >>
UITTOTUNNELI PYHÄJÄRVI 014 70,00 € Kan inte reserveras >>
UITTOTUNNELI PYHÄJÄRVI 015 70,00 € Kan inte reserveras >>
UITTOTUNNELI PYHÄJÄRVI 016 70,00 € Kan inte reserveras >>
UITTOTUNNELI PYHÄJÄRVI 017 70,00 € Kan inte reserveras >>
UITTOTUNNELI PYHÄJÄRVI 018 70,00 € Kan inte reserveras >>
UITTOTUNNELI PYHÄJÄRVI 019 70,00 € Kan inte reserveras >>
UITTOTUNNELI PYHÄJÄRVI 020 70,00 € Kan inte reserveras >>
UITTOTUNNELI PYHÄJÄRVI 021 70,00 € Kan inte reserveras >>
UITTOTUNNELI PYHÄJÄRVI 022 70,00 € Kan inte reserveras >>
UITTOTUNNELI PYHÄJÄRVI 023 70,00 € Kan inte reserveras >>
UITTOTUNNELI PYHÄJÄRVI 024 70,00 € Kan inte reserveras >>
UITTOTUNNELI PYHÄJÄRVI 025 70,00 € Kan inte reserveras >>
UITTOTUNNELI PYHÄJÄRVI 026 70,00 € Kan inte reserveras >>
UITTOTUNNELI PYHÄJÄRVI 027 70,00 € Kan inte reserveras >>
UITTOTUNNELI PYHÄJÄRVI 028 70,00 € Kan inte reserveras >>
UITTOTUNNELI PYHÄJÄRVI 029 70,00 € Kan inte reserveras >>
UITTOTUNNELI PYHÄJÄRVI 030 70,00 € Kan inte reserveras >>
UITTOTUNNELI PYHÄJÄRVI 031 70,00 € Kan inte reserveras >>
UITTOTUNNELI PYHÄJÄRVI 032 70,00 € Kan inte reserveras >>
UITTOTUNNELI PYHÄJÄRVI 033 70,00 € Kan inte reserveras >>
UITTOTUNNELI PYHÄJÄRVI 034 70,00 € Kan inte reserveras >>
UITTOTUNNELI PYHÄJÄRVI 035 70,00 € Kan inte reserveras >>
UITTOTUNNELI PYHÄJÄRVI 036 70,00 € Kan inte reserveras >>
UITTOTUNNELI PYHÄJÄRVI 037 70,00 € Kan inte reserveras >>
UITTOTUNNELI PYHÄJÄRVI 038 70,00 € Kan inte reserveras >>
UITTOTUNNELI PYHÄJÄRVI 039 70,00 € Kan inte reserveras >>
UITTOTUNNELI PYHÄJÄRVI 040 70,00 € Kan inte reserveras >>
UITTOTUNNELI PYHÄJÄRVI 041 70,00 € Kan inte reserveras >>
UITTOTUNNELI PYHÄJÄRVI 042 70,00 € Kan inte reserveras >>
UITTOTUNNELI PYHÄJÄRVI 043 70,00 € Kan inte reserveras >>
UITTOTUNNELI PYHÄJÄRVI 044 70,00 € Kan inte reserveras >>
UITTOTUNNELI PYHÄJÄRVI 045 70,00 € Kan inte reserveras >>
UITTOTUNNELI PYHÄJÄRVI 046 70,00 € Kan inte reserveras >>
UITTOTUNNELI PYHÄJÄRVI 047 70,00 € Kan inte reserveras >>
UITTOTUNNELI PYHÄJÄRVI 048 70,00 € Kan inte reserveras >>
UITTOTUNNELI PYHÄJÄRVI 049 70,00 € Kan inte reserveras >>
UITTOTUNNELI PYHÄJÄRVI 050 70,00 € Kan inte reserveras >>
UITTOTUNNELI PYHÄJÄRVI 051 70,00 € Kan inte reserveras >>
UITTOTUNNELI PYHÄJÄRVI 052 70,00 € Kan inte reserveras >>
UITTOTUNNELI PYHÄJÄRVI 053 70,00 € Kan inte reserveras >>
UITTOTUNNELI PYHÄJÄRVI 054 70,00 € Kan inte reserveras >>
UITTOTUNNELI PYHÄJÄRVI 055 70,00 € Kan inte reserveras >>
UITTOTUNNELI PYHÄJÄRVI 056 70,00 € Kan inte reserveras >>
UITTOTUNNELI PYHÄJÄRVI 057 70,00 € Kan inte reserveras >>
UITTOTUNNELI PYHÄJÄRVI 058 70,00 € Kan inte reserveras >>
UITTOTUNNELI PYHÄJÄRVI 059 70,00 € Kan inte reserveras >>
UITTOTUNNELI PYHÄJÄRVI 060 70,00 € Kan inte reserveras >>
UITTOTUNNELI PYHÄJÄRVI 061 70,00 € Kan inte reserveras >>
UITTOTUNNELI PYHÄJÄRVI 062 70,00 € Kan inte reserveras >>
UITTOTUNNELI PYHÄJÄRVI 063 70,00 € Kan inte reserveras >>
UITTOTUNNELI PYHÄJÄRVI 064 70,00 € Kan inte reserveras >>
UITTOTUNNELI PYHÄJÄRVI 065 70,00 € Kan inte reserveras >>
UITTOTUNNELI PYHÄJÄRVI 066 70,00 € Kan inte reserveras >>
UITTOTUNNELI PYHÄJÄRVI 067 70,00 € Kan inte reserveras >>
UITTOTUNNELI PYHÄJÄRVI 068 70,00 € Kan inte reserveras >>
UITTOTUNNELI PYHÄJÄRVI 069 70,00 € Kan inte reserveras >>
UITTOTUNNELI PYHÄJÄRVI 070 70,00 € Kan inte reserveras >>
UITTOTUNNELI PYHÄJÄRVI 071 70,00 € Kan inte reserveras >>
UITTOTUNNELI PYHÄJÄRVI 072 70,00 € Kan inte reserveras >>
UITTOTUNNELI PYHÄJÄRVI 073 70,00 € Kan inte reserveras >>
UITTOTUNNELI PYHÄJÄRVI 074 70,00 € Kan inte reserveras >>
UITTOTUNNELI PYHÄJÄRVI 075 70,00 € Kan inte reserveras >>
UITTOTUNNELI PYHÄJÄRVI 076 70,00 € Kan inte reserveras >>
UITTOTUNNELI PYHÄJÄRVI 099 70,00 € Kan inte reserveras >>
UITTOTUNNELI PYHÄJÄRVI 100 70,00 € Kan inte reserveras >>