Välkommen att reservera stadens båtplatser elektroniskt!
Välj typ av båt och ge övriga nödvändiga uppgifter om din båt. Välj passande hamn i listan Fria platser samt båtplats. Reservera genom att klicka på en länk i listan.

Jaksot alkavat klo 10:00.

Fria platser

KATISKALAHTI 01 001 230,00 € Kan inte reserveras >>
KATISKALAHTI 01 002 230,00 € Kan inte reserveras >>
KATISKALAHTI 01 003 230,00 € Kan inte reserveras >>
KATISKALAHTI 01 004 230,00 € Kan inte reserveras >>
KATISKALAHTI 01 005 230,00 € Kan inte reserveras >>
KATISKALAHTI 01 006 230,00 € Kan inte reserveras >>
KATISKALAHTI 01 007 230,00 € Kan inte reserveras >>
KATISKALAHTI 01 008 230,00 € Kan inte reserveras >>
KATISKALAHTI 01 009 250,00 € Kan inte reserveras >>
KATISKALAHTI 01 010 250,00 € Kan inte reserveras >>
KATISKALAHTI 01 011 230,00 € Kan inte reserveras >>
KATISKALAHTI 01 012 230,00 € Kan inte reserveras >>
KATISKALAHTI 01 013 230,00 € Kan inte reserveras >>
KATISKALAHTI 01 014 230,00 € Kan inte reserveras >>
KATISKALAHTI 01 015 230,00 € Kan inte reserveras >>
KATISKALAHTI 01 016 230,00 € Kan inte reserveras >>
KATISKALAHTI 01 017 230,00 € Kan inte reserveras >>
KATISKALAHTI 01 018 230,00 € Kan inte reserveras >>
KATISKALAHTI 01 019 230,00 € Kan inte reserveras >>
KATISKALAHTI 01 020 230,00 € Kan inte reserveras >>
KATISKALAHTI 01 021 230,00 € Kan inte reserveras >>
KATISKALAHTI 01 022 230,00 € Kan inte reserveras >>
KATISKALAHTI 01 023 230,00 € Kan inte reserveras >>
KATISKALAHTI 01 024 230,00 € Kan inte reserveras >>
KATISKALAHTI 01 025 350,00 € Kan inte reserveras >>
KATISKALAHTI 01 026 350,00 € Kan inte reserveras >>
KATISKALAHTI 01 027 310,00 € Kan inte reserveras >>
KATISKALAHTI 01 028 310,00 € Kan inte reserveras >>
KATISKALAHTI 01 029 310,00 € Kan inte reserveras >>
KATISKALAHTI 01 030 310,00 € Kan inte reserveras >>
KATISKALAHTI 01 031 350,00 € Kan inte reserveras >>
KATISKALAHTI 01 032 350,00 € Kan inte reserveras >>
KATISKALAHTI 01 033 310,00 € Kan inte reserveras >>
KATISKALAHTI 01 034 310,00 € Kan inte reserveras >>
KATISKALAHTI 01 035 310,00 € Kan inte reserveras >>
KATISKALAHTI 01 036 350,00 € Kan inte reserveras >>
KATISKALAHTI 01 P1 400,00 € Kan inte reserveras >>
KATISKALAHTI 01 P2 400,00 € Kan inte reserveras >>
KATISKALAHTI 02 001 210,00 € Kan inte reserveras >>
KATISKALAHTI 02 002 210,00 € Kan inte reserveras >>
KATISKALAHTI 02 003 210,00 € Kan inte reserveras >>
KATISKALAHTI 02 004 210,00 € Kan inte reserveras >>
KATISKALAHTI 02 005 210,00 € Kan inte reserveras >>
KATISKALAHTI 02 006 210,00 € Kan inte reserveras >>
KATISKALAHTI 02 007 250,00 € Kan inte reserveras >>
KATISKALAHTI 02 008 250,00 € Kan inte reserveras >>
KATISKALAHTI 02 009 230,00 € Kan inte reserveras >>
KATISKALAHTI 02 010 230,00 € Kan inte reserveras >>
KATISKALAHTI 02 011 230,00 € Kan inte reserveras >>
KATISKALAHTI 02 012 230,00 € Kan inte reserveras >>
KATISKALAHTI 02 014 230,00 € Kan inte reserveras >>
KATISKALAHTI 02 015 230,00 € Kan inte reserveras >>
KATISKALAHTI 02 016 230,00 € Kan inte reserveras >>
KATISKALAHTI 02 017 310,00 € Kan inte reserveras >>
KATISKALAHTI 02 018 310,00 € Kan inte reserveras >>
KATISKALAHTI 02 019 310,00 € Kan inte reserveras >>
KATISKALAHTI 02 020 310,00 € Kan inte reserveras >>
KATISKALAHTI 02 021 310,00 € Kan inte reserveras >>
KATISKALAHTI 02 022 310,00 € Kan inte reserveras >>
KATISKALAHTI 02 023 310,00 € Kan inte reserveras >>
KATISKALAHTI 02 024 310,00 € Kan inte reserveras >>
KATISKALAHTI 02 P1 400,00 € Kan inte reserveras >>
KATISKALAHTI 02 P2 400,00 € Kan inte reserveras >>