Välkommen att reservera stadens båtplatser elektroniskt!
Välj typ av båt och ge övriga nödvändiga uppgifter om din båt. Välj passande hamn i listan Fria platser samt båtplats. Reservera genom att klicka på en länk i listan.

Jaksot alkavat klo 10:00.

Fria platser

RAHOLA 01 001 230,00 € Kan inte reserveras >>
RAHOLA 01 002 230,00 € Kan inte reserveras >>
RAHOLA 01 003 230,00 € Kan inte reserveras >>
RAHOLA 01 004 190,00 € Kan inte reserveras >>
RAHOLA 01 005 190,00 € Kan inte reserveras >>
RAHOLA 01 006 190,00 € Kan inte reserveras >>
RAHOLA 01 007 100,00 € Kan inte reserveras >>
RAHOLA 01 008 100,00 € Kan inte reserveras >>
RAHOLA 01 009 100,00 € Kan inte reserveras >>
RAHOLA 01 010 190,00 € Kan inte reserveras >>
RAHOLA 01 011 190,00 € Kan inte reserveras >>
RAHOLA 01 012 190,00 € Kan inte reserveras >>
RAHOLA 01 013 190,00 € Kan inte reserveras >>
RAHOLA 01 014 190,00 € Kan inte reserveras >>
RAHOLA 01 015 190,00 € Kan inte reserveras >>
RAHOLA 01 016 210,00 € Kan inte reserveras >>
RAHOLA 01 017 210,00 € Kan inte reserveras >>
RAHOLA 01 019 280,00 € Kan inte reserveras >>
RAHOLA 01 020 280,00 € Kan inte reserveras >>
RAHOLA 01 021 280,00 € Kan inte reserveras >>