Välkommen att reservera stadens båtplatser elektroniskt!
Välj typ av båt och ge övriga nödvändiga uppgifter om din båt. Välj passande hamn i listan Fria platser samt båtplats. Reservera genom att klicka på en länk i listan.

Jaksot alkavat klo 10:00.

Förnyelseperiod 4.3.2024 - 24.3.2024

Allmän reserveringsperiod 2.4.2024 - 31.12.2024

Fria platser

ELVALA 01 001 210,00 € Kan inte reserveras >>
ELVALA 01 002 190,00 € Välj >>
ELVALA 01 003 190,00 € Kan inte reserveras >>
ELVALA 01 004 190,00 € Välj >>
ELVALA 01 005 190,00 € Kan inte reserveras >>
ELVALA 01 006 190,00 € Välj >>
ELVALA 01 007 190,00 € Kan inte reserveras >>
ELVALA 01 008 190,00 € Välj >>
ELVALA 01 009 190,00 € Kan inte reserveras >>
ELVALA 01 010 190,00 € Välj >>
ELVALA 01 011 190,00 € Kan inte reserveras >>
ELVALA 01 012 190,00 € Kan inte reserveras >>
ELVALA 01 013 190,00 € Kan inte reserveras >>
ELVALA 01 014 190,00 € Kan inte reserveras >>
ELVALA 01 015 190,00 € Kan inte reserveras >>
ELVALA 01 016 190,00 € Välj >>
ELVALA 01 017 190,00 € Kan inte reserveras >>
ELVALA 01 018 190,00 € Välj >>
ELVALA 01 019 190,00 € Kan inte reserveras >>
ELVALA 01 020 190,00 € Kan inte reserveras >>
ELVALA 01 021 190,00 € Kan inte reserveras >>
ELVALA 01 022 190,00 € Välj >>
ELVALA 01 023 190,00 € Kan inte reserveras >>
ELVALA 01 024 190,00 € Välj >>