Välkommen att reservera stadens båtplatser elektroniskt!
Välj typ av båt och ge övriga nödvändiga uppgifter om din båt. Välj passande hamn i listan Fria platser samt båtplats. Reservera genom att klicka på en länk i listan.

Bläddra i fria båtplatser

m
m

Fria platser

SÄRKIJÄRVI LUKONLAHTI 001 70,00 
SÄRKIJÄRVI LUKONLAHTI 002 70,00 
SÄRKIJÄRVI LUKONLAHTI 003 70,00 
SÄRKIJÄRVI LUKONLAHTI 005 70,00 
SÄRKIJÄRVI LUKONLAHTI 007 70,00 
SÄRKIJÄRVI LUKONLAHTI 008 70,00 
SÄRKIJÄRVI LUKONLAHTI 009 70,00 
SÄRKIJÄRVI LUKONLAHTI 010 70,00 
SÄRKIJÄRVI LUKONLAHTI 011 70,00 
SÄRKIJÄRVI LUKONLAHTI 012 70,00 
SÄRKIJÄRVI LUKONLAHTI 013 70,00 
SÄRKIJÄRVI LUKONLAHTI 014 70,00 
SÄRKIJÄRVI LUKONLAHTI 015 70,00 
SÄRKIJÄRVI LUKONLAHTI 016 70,00 
SÄRKIJÄRVI LUKONLAHTI 017 70,00 
SÄRKIJÄRVI LUKONLAHTI 018 70,00 
SÄRKIJÄRVI LUKONLAHTI 019 70,00 
SÄRKIJÄRVI LUKONLAHTI 020 70,00 
SÄRKIJÄRVI LUKONLAHTI 021 70,00 
SÄRKIJÄRVI LUKONLAHTI 022 70,00 
SÄRKIJÄRVI LUKONLAHTI 023 70,00 
SÄRKIJÄRVI LUKONLAHTI 024 70,00 
SÄRKIJÄRVI LUKONLAHTI 025 70,00 
SÄRKIJÄRVI LUKONLAHTI 026 70,00 
SÄRKIJÄRVI LUKONLAHTI 027 70,00 
SÄRKIJÄRVI LUKONLAHTI 028 70,00 
SÄRKIJÄRVI LUKONLAHTI 031 70,00 
SÄRKIJÄRVI LUKONLAHTI 032 70,00 
SÄRKIJÄRVI LUKONLAHTI 033 70,00 
SÄRKIJÄRVI LUKONLAHTI 034 70,00 
SÄRKIJÄRVI LUKONLAHTI 035 70,00 
SÄRKIJÄRVI LUKONLAHTI 036 70,00 
SÄRKIJÄRVI LUKONLAHTI 037 70,00 
SÄRKIJÄRVI LUKONLAHTI 038 70,00 
SÄRKIJÄRVI LUKONLAHTI 039 70,00 
SÄRKIJÄRVI LUKONLAHTI 040 70,00