Välkommen att reservera stadens båtplatser elektroniskt!
Välj typ av båt och ge övriga nödvändiga uppgifter om din båt. Välj passande hamn i listan Fria platser samt båtplats. Reservera genom att klicka på en länk i listan.

Jaksot alkavat klo 10:00.

Förnyelseperiod 1.5.2020 - 20.5.2020

Allmän reserveringsperiod 20.5.2020 - 31.12.2020

Välj typ av båt
m
m