Välkommen att reservera stadens båtplatser elektroniskt!
Välj typ av båt och ge övriga nödvändiga uppgifter om din båt. Välj passande hamn i listan Fria platser samt båtplats. Reservera genom att klicka på en länk i listan.

Jaksot alkavat klo 9:00.

Förnyelseperiod 7.9.2020 - 1.10.2020

Allmän reserveringsperiod 1.10.2020 - 31.5.2021